Apartheid en de Holocaust : Genocide van Amerikaanse indianen.

Door: Brenda Norrell, Censored News : www.bsnorrell.blogspot.com

Vertaald door NAIS met toestemming van Brenda Norrell

Na de Longest Walk : hongersnood en koude in het gevangeniskamp van Fort Sumner, New Mexico .

Russell Means heeft dikwijls gesproken over hoe Hitler de genocide van de Amerikaanse Indianen- uithongering, en trage dood in de reservaten – gebruikt heeft als blauwdruk voor de Holocaust.

Hier is de link naar een artikel dat gaat over de Dine’ en de lange mars naar de gevangenis van Bosque Redono in Fort Sumner, NM.

(English)  http://www.jewishjournal.com/sacredintentions/item/hitlers_inspiration_and_guide_the_native_american_holocaust

Op Big Mountain werd Louise Benally gecensureerd door Indian Country Today toen zij de Long Walk naar Fort Sumner en deze volkerenmoord vergeleek met de VS oorlog in Irak.

Nadat ik (Brenda Norrell) gecensureerd en afgevoerd werd door Indian Country Today, heb ik de woorden van Louise Benally ongecensureerd gepubliceerd.

“Het VS leger vermoordt uw volk en vernietigd uw levenswijze terwijl ze uw cultuur stelen, dan dwingen ze u om hun slechte manieren van liegen en bedriegen aan te leren.”

(English)

 ‪http://bsnorrell.tripod.com/id78.html

Russell Means zei: “ Hitler schreef dat het Amerikaans beleid van het oprichten van reservaten voor de onzuivere en de ongewenste de perfecte oplossing was voor het ras, en met dat voorbeeld creëerde hij de concentratiekampen voor de zigeuners, Joden en homoseksuelen.

De ‘Bantu Development Act’ van 1964 die Apartheid institutionaliseerde in Zuid Afrika is een kopie van de ‘Indian Reorganization Act’ van Amerika die dertig jaar daarvoor aangenomen werd.

Wat er met ons gebeurde was de Genesis en voorbeeld voor het toe-eigenen van land over de hele wereld, zo ook in Palestina.

Onze mensen werden uitgeroeid, net zoals de Afrikaanse slaven uitgeroeid werden, weg van hun thuisland en hun levenswijze.

Het Apartheid systeem is het meest dodelijke koloniale beleid dat ooit het licht gezien heeft, en dat is te danken aan de Verenigde Staten van Amerika. Zij zijn heel goed in het fysieke, spirituele en economische uitwissen van mensen.

Lees meer (English)

http://www.finalcall.com/artman/publish/article_4313.shtml

Also see: Operation Paper Clip, US intelligence and Hitler's regime

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip