Vrouwen tegen Fascisme/Racisme

De oprichting van de onafhankelijke actiegroep 'Vrouwen tegen Fascisme/Racisme' is nu een feit.

In Antwerpen organiseren vrouwen, moeders en grootmoeders zich.

Op het hardcore Ieperfest 'More Than Music' (13 en 14 augustus) zullen onze doelstellingen voorgesteld worden.

Het spreekt vanzelf dat onze acties nooit zullen aangekondigd worden op de sociale media.

Er zal een mailadres doorgegeven worden aan vrouwen (en mannen) die zich willen aansluiten bij onze acties.

De aankondiging van de actiegroep heeft reeds voor commotie gezorgd op de sociale media.

De Antifavrouwen werden al meteen in het hoekje geduwd van 'mannenhatende feministen', wat meer zegt over die personen dan over ons..

Het feit dat vrouwen een initiatief nemen in een strijd tegen het steeds erger wordende Fascisme/Racisme is voor sommigen moeilijk te verteren.

Hoe dan ook, hoe men het ook draait of keert - of kinderen natuurlijk of in vitro verwekt worden - het is de vrouw die hen op de wereld zet.

Daarom zullen de Antifavrouwen, moeders en grootmoeders op straat en in verzet te komen tegen het steeds voortwoekerende Fascisme/Racisme.

Dat ervaren wij als onze plicht voor onze kinderen, kleinkinderen en kinderen die nog moeten geboren worden.

VTF/R