* UTAH KLIMAAT ACTIVISTEN SLUITEN TEERZANDEN MIJN AF

Landverdedigers slaan terug tegen de mijnbouw industrie voor het vergiftigen van de Colorado rivier.

Door Direct Autonomous Media en Tarsands Blockade

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/08/utah-climate-defenders-shut-down-tar.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Foto's: Direct Autonomous Media

Warriors uniting to defend Sacred Water by halting the expansion of tar sands in so-called "utah".
Direct Autonomous Media

De Unitah county Sherrif's department mensen grijpen een activiste beet, nadat men uitdrukkelijk verzocht had om een vrouwelijke agent.

De "boys club" heeft het verzoek weg gelachen en gingen verder met het terroriseren van de activiste.

Book Cliffs, Utah – Een groep klimaatactivisten wil de sluiting van de US Oil Sands –teerzanden mijn afdwingen in de Book Cliffs van Utah.

De actie kwam enkele dagen nadat een oude mijn miljoenen liters giftige smurrie in de waterwegen uitgegoten hadden. Wa