WILD SALMON WARRIORS EN O’ODHAM IN BC SOLIDAIR MET STANDING ROCK

Censored News:http://bsnorrell.blogspot.be/2016/09/wild-salmon-warriors-and-oodham-stand.html

 NAIS: www.denaisgazet.be

Wild Salmon Warriors, Shawna Green

In solidariteit met Standing Rock: met activisten van Totem Pole City, Duncan, British Colombia.

Ofelia Rivas, O’odham, mensenrechtenactiviste van aan de zogenaamde zuidelijke grens, staat derde rechts vooraan.