Oproep van de Vrienden van Cuba-Amigos de Cuba!

De Vrienden van Cuba  nemen het voortouw bij de herlancering van een petitie voor de opheffing van de blokkade. Daarom rekenen we op u om deze oproep via mail of facebook ruim te verspreiden!

STEUN DE CAMPAGNE VOOR DE OPHEFFING VAN DE BLOKKADE TEGEN CUBA

Teken de petitie hier : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT0y9vTGMaiEcLbOjAD1q_l1t-6_4Dtq9nPyILp073BJT-lg/viewform?c=0&w=1

 

De blokkade duurt voort!

Vandaag zijn de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba hersteld en leeft onder de publieke opinie de overtuiging dat de blokkade gestopt is. Spijtig genoeg is dit niet het geval. Ondanks enkele bescheiden maatregelen blijven de wetten van de blokkade van kracht en wegen ze zwaar door op het dagelijks leven van de Cubanen. De exportbeperkingen naar de VS blijven van kracht; Noord-Amerikaanse investeringen (behalve telecommunicatie) op Cuba blijven verboden; de bankverrichtingen zijn nog niet genormaliseerd en Cuba kan nog steeds geen betalingen in dollar uitvoeren. Bedrijven die de blokkade schenden, riskeren enorme boetes; de VS hebben nog geen enkel document naar de banken verstuurd met de mededeling dat verrichtingen met Cuba wettelijk zijn en niet meer worden gesanctioneerd.

Onze doelstellingen zijn:

- zo ruim mogelijk informeren en mobiliseren over de huidige toepassing van de economische, commerciële en financiële blokkade en de schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Cuba;

- de steun van Belgische en Europese politieke middens verwerven om de integrale opheffing van de blokkade te eisen;

- druk uitoefenen op de VS voor de integrale opheffing van de blokkade van Cuba.

De VS staan alleen!

In het najaar bespreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de 26ste keer een resolutie voor de opheffing van de blokkade. Al vele jaren stemt een overweldigende meerderheid van de landen tegen de blokkade; vorig jaar was er geen enkele pro-stem, en slechts twee onthoudingen, nl. van de VS en van Israël.

Dank zij uw massale steun kunnen wij de VS laten zien dat het nu wel hoog tijd is om de wettelijke basis voor de blokkade tegen Cuba op te heffen.

Namens de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba

coordinatie.blokkade@gmail.com

 

Een solidaire abrazo,


Wim Leysens

Secretariaat Coordinatie voor de Opheffing van de Blokkade