* BOYCOT VAN NATIVE AMERIKAANSE BOEKEN-MEXICAANSE STUDIES, KOMT VOOR FEDERAAL GERECHTSHOF

Het verbieden van Mexicaans- Amerikaanse Studies, en Chicano en Native American boeken in de scholen in Tucson, toont de blanke superioriteit van de regering van Arizona.

Door Brenda Norrell – Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

De boycot van Chicano en Native Amerikaanse auteurs, en het Mexican - American Studies programma, in de openbare scholen van Tucson, zal op maandag in de ‘Ninth Circuit Court of Appeals’ (hoger beroep) worden behandeld.

 

De rechtszaak zal nu zeker meer aandacht trekken sinds de beschuldigde, voormalig directeur John Huppenthal, onlangs nog publiekelijk verklaard heeft dat een lied van Rage Against the Machine een instrument is om de regering omver te werpen.

 

Het ‘Ninth Circuit Court of Appeals’ zal op maandag 12 januari 2015 de argumenten aanhoren die betrekking hebben op de eliminatie van de Mexicaans -Amerikaanse studies in het Unified School District, Tucson, Arizona.

 

De aanklagers, waaronder Tucson leerkrachten en studenten stellen dat de eliminatie van de Mexicaanse -Amerikaanse studies in openbare scholen, discriminerend, ongrondwettelijk en een schending van het Eerste amendement van de grondwet zijn. (*)

 

De reactie op het nieuws dat Tucson scholen boeken hadden verbannen, waaronder ook het boek “Rethinking Columbus”, waarin een essay werd opgenomen dat geschreven werd door Pueblo auteur Leslie Marmon Silko, die in Tucson woont, en werken van Buffy Sainte Marie, Winona LaDuke, Leonard Peltier en Rigoberta Menchu.

 

Onder de auteurs in ‘Rethinking Columbus’ vinden we ook Rosalie Little Thunder, die na de verbanning overgegaan is naar de geestenwereld. Little Thunder gaf een stem aan de wilde bizons van Yellowstone.

 

Alle boeken en teksten van de verboden Mexicaans- Amerikaanse studies werden op een brutale manier uit de klassen verwijderd door de schoolambtenaren. Op een manier die traumatiserend was voor de studenten.

 

Simon Ortiz, Acoma Pueblo, auteur en dichter vertelde Censored News: “ Ik ben met verstomming geslagen, in schok, hoe is ’t mogelijk dat het Unified School District van Tuscon Mexicaanse studie wil bannen en boeken zoals “ Rethinking Columbus’: The Next Five Hunderd Years, waarin werken van inheemse schrijvers zijn opgenomen: Leslie Marmon Silko, N. Scott Momaday, Winona LaDuke, Buffy St. Marie, Joy Harjo, Wendy Rose, Joseph Bruchac, Jimmie Durham, Peter Blue Cloud, Luther Standing Bear, Gail Trembly, Jose Barreiro, Phillip Martin, Suzanne Shown Harjo. 

 

“ De verbanning toont expliciet en nadrukkelijk dat niet enkel de Mexicaans-Amerikaanse studies en de zogenaamde illegale immigranten het doelwit zijn, maar inheemse studies en het volk in zijn geheel,” aldus Simon J. Ortiz, Regents professor, aan de Arizona State University Department of English-American Studies.

 

People Power zei vandaag in een verklaring: “ De beklaagde, TUSD directeur John Huppenthal, heeft het Mexicaans- Amerikaans Studie programma bekritiseerd als “een aanzetten tot het omverwerpen van de regering van de Verenigde Staten.”

Huppenthal’s recentste aanval lanceerde hij op zijn laatste dag als directeur, toen hij verklaarde dat de TUSD Mexicaan -Amerikaanse geschiedenis -klas de wetten van Arizona overtreden hebben doordat zij het lied “Take the Power Back” door Rage Against the Machine, in de klas gebruikt hadden.

 

“ De ban op etnische studies in Arizona verbiedt lesstof die “het omver werpen van de VS regering of de grondwet, wrevel tegenover een ras of klasse, en/of oproept tot etnische solidariteit in plaats van individualisme, bevorderen.”

De eisers zeggen dat de wetgeving vaag is en een schending is van hun grondwettelijke en burgerlijke rechten.

 

“ In de jaren na de ‘Civil Rigths Act’ in 1964, begonnen opvoeders op te komen voor het invoeren in het school curriculum van geschiedenis en prestaties van etnische minderheden. Tot 1970 bestond het US opvoedkundige curriculum meestal uit Eurocentrische, en het in de verf zetten van de verworvenheden van Europese migranten. De geschiedenis van de meeste Amerikaanse minderheden werd overgeslagen, en zelfs over de vroegste Amerikaanse -inheemse volken was er niets te vinden in de meeste geschiedenisboeken.”

 

“ Onder de successen van de TUSD Mexicaans -Amerikaanse studies zien we een toenemende bereidheid tot studeren en hogere cijfers van Hispanic/latino studenten, wel tot 94%, dit in strijd met de drop-out cijfers van 54%.

 

“ Georgina Perez, een Librotraficante activiste uit El Paso en stichter van Tu Libro, een organisatie die zich toelegt op de distributie van gratis tweetalige en verbannen boeken aan gediscrimineerde kinderen, zal naar San Francisco reizen voor een panelgesprek tijdens de Etnische studies solidariteit- top en ‘teach-in’ ter voorbereiding van de argumenten.

Perez die ijvert voor het invoegen van Etnische Studies in Texas zegt: “Mexicaans- Amerikaanse studies worden in Texas en in Arizona onder vuur genomen, en dat heeft een impact op al onze kinderen. Dit is het enige wetenschappelijk bewezen programma dat de demografische kloof voor de Xicano/Latino overbrugt..... het verwerpen van doeltreffende educatie is een verwerping van onze mens- en burgerrechten.”

 

Aan het panelgesprek, “Hedendaagse Etnische Studies” zullen ook deelnemen: Tony Diaz, stichter van Librotraficante, een organisatie die ontstaan is vanwege de verbanning van Mexicaans- Amerikaanse studies- Liana Lopez, Co-host van Nuestra Palabra Radio en co-producer Brian Parras

 

In de verklaring lezen we ook dat de ‘Mission and Bay Area Aztec Danzantes’ een ceremonie bij zonsopgang zal uitvoeren voor het gerechtshof waar later op de dag ook een persconferentie gehouden zal worden.

Ondertussen heeft Howard Zinn, auteur van A People’s History of the United States, over ‘Rethinking Colombus’ gezegd: “ De oorspronkelijke editie heeft opvoedkundige geschiedenis gemaakt door een verrassend nieuwe kijk op Columbus... In de hernieuwde editie vinden we nog rijker materiaal, een prachtig handboek van geschiedenis, literatuur, originele bronnen, commentaren... een opwindende schat voor leerkrachten, studenten en het grote publiek.”

Nota van NAIS: Waanzinnig detail: ook The Tempest van William Shakespeare hoort bij de ‘verboden boeken.’

Note from NAIS: Crazy detail: even The Tempest from William Shakespeare is one of the ‘prohibited books’.

 

(*) Amendement I van de Grondwet van de Verenigde Staten is een onderdeel van de Bill of Rights, die in 15 december 1791 werd toegevoegd aan de constitutie. Het artikel verbiedt het Congres om wetten aan te nemen die een staatsgodsdienst creëren of één godsdienst boven een ander plaatsen, het recht op vrijheid van godsdienst verbieden, de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid belemmeren of de vrijheid van vereniging hinderen.

Het amendement zelf legt deze beperkingen expliciet op aan de wetgevende macht, maar in de loop der jaren hebben verschillende rechtbanken bepaald dat de verboden ook gelden voor de uitvoerende en rechterlijke macht. Het Federale Hooggerechtshof besliste dat het Eerste Amendement onder de bepalingen van het veertiende amendement ook van toepassing is op de door deelstaten genomen beslissingen

 

Voor meer:

http://bsnorrell.blogspot.be/2015/01/tucson-schools-book-ban-mexican.html