* Oak Flat Solidariteit en bescherming -door Sandra Rambler

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/01/photos-oak-flat-solidarity-and.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Artikel en foto’s door Sandra Rambler

San Carlos Apache

Op 10 januari kwamen San Carlos Apache solidariseren met inheemse volken bij Chi'Chil'Bilda'Goteel (Oak Flat) ter bescherming van hun sacrale en voorvaderlijke gronden doorheen het continent.

Het wetsontwerp om Oak Flat te beschermen, ingediend door Raul Grijalva, congreslid van Arizona en ook door Bernie Sanders, Vermont Senator en kandidaat voor het VS presidentschap en co- sponsored door Tammy Baldwin, Wisconsin Senator blijven hangende.

Iedereen wordt aangespoord om hun vertegenwoordigers te blijven contacteren met de vraag dit wetsontwerp te steunen en de buitenlandse compagnie Rio Tinto- BHP- Resolution Copper te beletten hun sacraal en voorvaderlijk land te verwoesten.

Audrey Johnson, Apache tribal Elder en spiritueel leider spreekt in haar native taal:

“ Dit land is van ons! Het hoort ons toe! Het is aan ons gegeven door de creator om er zorg voor te dragen zodat wij onze ceremoniën kunnen blijven uitoefenen op Chi'Chil'Bilda'Goteel.

Dit is wat me