* WAARSCHUWING! US EPA ZEGT NAVAJO’S DAT ZE HUN RECHTEN MOETEN OPBERGEN- GOLD KING SPILL

Navajo President waarschuwt de Navajo’s “ontheffing van aansprakelijkheid” van de US EPA NIET te ondertekenen . – de US EPA was verantwoordelijk voor het enorme goudmijnlek.

 

Door Navajo Nation

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/08/us-epa-tells-navajo-people-to-waive.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

WINDOW ROCK, ARIZONA – De US EPA probeert handtekeningen op het Standard Form.N° 95 los te krijgen van het Navajo volk. Wanneer zij dit ondertekenen verspelen ze hun rechten en toekomstige schadeclaims tegen US EPA.

 

“ De federale regering vraagt onze mensen om hun toekomstige rechten op te bergen omdat zij weten dat zij ons anders miljoenen schadevergoeding moeten betalen. Dit is zo simpel; de Feds beschermen zichzelf ten koste van het Navajo volk en dit is schandalig,” zei President Begaye.

 

Op Standard Form N° 95 staat het volgende:

Ik verklaar dat het bedrag van de vordering enkel de schade zal dekken die door het bovengenoemde incident veroorzaakt zijn en akkoord te gaan met het bovengenoemde bedrag in “volle tevredenheid en definitieve afwikkeling van deze vordering”

Alle ondertekenaars zullen beperkt worden tot de specifieke claims die ingediend werden, en daarmee zullen alle toekomstige claims voor toegebrachte schade, veroorzaakt door de Gold King Mine van de tafel geveegd kunnen worden.

 

“ De US EPA heeft toegegeven dat zij in fout waren, en verklaard dat deze ramp nog tientallen jaren gevolgen zal hebben. Dit is onaanvaardbaar. De schade aan ons volk zal nog vele jaren voelbaar zijn en de Navajo laten zich niet met een aalmoes afschepen. Ik heb consequent verklaard dat het Navajo volk het verdient om voor elke cent verlies vergoed te worden.

Ik zal niet toestaan dat de US EPA ermee weg kan door ‘de kleine lettertjes’.

Het Navajo volk verdient meer respect van de regering van de Verenigde Staten,” zei President Begaye.

 

De US EPA was aanwezig bij de lokale hoorzittingen doorheen de Navajo Nation, in Shiprock, Aneth en Olijato, en telkens deelden zij hun Form.N°95 rond aan de deelnemers terwijl zij aandrongen om dit meteen te tekenen.

De Attorney General van de Navajo Nation heeft duidelijk gesteld dat Form.N°95 de huidige schadeclaims zal afwikkelen en alle toekomstige schadeclaims veroorzaakt door het drama zal uitsluiten.

 

“Wij maken ons ook zorgen over onze buren en of deze Standard Form.N° 95 ook in andere gemeenschappen rondgaat. Dit kwetst niet alleen het Navajo volk maar iedereen in de Four Corners Regio.

Denk twee keer na voor u dit formulier ondertekend, we moeten US EPA aansprakelijk houden voor hun nalatigheid.”