Strijdbare dag van internationale solidariteit in Antwerpen

Het was een opmerkelijke bijeenkomst in Antwerpen: jong en oud, mensen van diverse afkomsten, verschillende politieke stromingen, … samen verenigd voor een infodag over internationale solidariteit. De dag was georganiseerd door Blokbuster en Steunpunt Antifascisme en werd bijgewoond door een 70-tal mensen. Een van de sprekers, de van Kasjmir afkomstige activist Mohamed Ishaq Khan, moest verstek geven. Zijn vader is in het ziekenhuis opgenomen en dus trok Mohamed zodra hij kon naar Pakistan.

Niranjan begon als eerste spreker en zei dat een internationalistische aanpak vertrekt van lokale organisatie. Door samen in onze leefomgeving in te gaan tegen onderdrukking en besparingen, zullen we betrouwbare bondgenoten vinden die ons ook kunnen steunen rond thema’s in de landen waarvan wij komen. De oorlogsmisdaden in Sri Lanka werden genegeerd door de internationale instellingen. Zes jaar na het einde van de oorlog blijft de situatie vreselijk. Verdeeldheid wordt gebruikt om te vermijden dat de onderdrukten samen zouden ingaan tegen de onderdrukkers, verenigd zijn we een kracht die niet te stoppen is en die een ander systeem kan vestigen waarin er geen plaats is voor oorlog en tekorten.

Andleeb Haider had het over vrouwenrechten in Azië en hoe verschillende reactionaire regeringen en stromingen telkens weer ingaan tegen de rechten van vrouwen. Van het kolonialisme tot reactionaire groepen vandaag, telkens weer wordt tegen de meerderheid van de bevolking ingegaan. Conservatieve interpretaties van religies richten veel schacde aan onder vrouwen, dit geldt overigens voor alle godsdiensten. Van het verbod op onderwijs onder de Taliban in Afghanistan tot het feit dat vrouwen in Saoedi-Arabië geen eigen paspoort hebben of de positie van vrouwen in India (hindoeïstisch) of de Filippijnen (christelijk), overal worden vrouwen voorgesteld als bron van kwaad. “Politiek is slechts een weerspiegeling van de economische realiteit,” stelde Andleeb. “De kapitalistische productiewijze is het centrale p