*OP 6 FEBRUARI 2017 IS HET PRECIES 41 JAAR GELEDEN DAT LEONARD PELTIER DOOR CANADA UITGELEVERD WERD AAN DE USA.

UIT: DOSSIER PELTIER- EEN UITGAVE VAN NAIS, TE VERKRIJGENhttp://www.denaisgazet.be/shop

Door A.Holemans

Op 6 februari 1976 werd Leonard Peltier gearresteerd in Canada.

Hij werd door Canada uitgeleverd op basis van een beëdigde verklaring (Affidavit) ondertekend door Myrtle Poor Bear, een Indiaanse vrouw waarvan bekend was dat zij mentale problemen had. Later heeft deze vrouw toegegeven dat zij gelogen had onder druk en bedreigingen van het FBI.

Valse Affidavits

Poor Bear beweerde dat zij Leonard Peltier’s vriendin was ten tijde van het vuurgevecht en dat zij aanwezig en getuige was van de moorden.

 

* Affidavit 1.

Hier laten Special Agents David Price en William Wood, Myrtle Poor Bear vertellen hoe zij de planning van de Northwest AIM groep om de agenten Coler en Williams in een hinderlaag te lokken en te doden had afgeluisterd.

Hier wordt NIET gezegd dat zij getuige was van de schietpartij, maar dat zij eerst zelf hoorde dat Leonard Peltier het bevel gaf de agenten dood te schieten en dat hij het later aan haar heeft opgebiecht.

 

2° poging van het FBI

 

* Affidavit 2.

In deze Affidavit laten Price en Wood Myrtle Poor Bear zichzelf opnieuw voorstellen als “vriendin” van Peltier en als afluisteraar van de plannen voor de hinderlaag.

En hier wordt ze voorgesteld als zou zij “gezien” hebben dat Peltier de agenten doodde.

De details over een “ontsnappingsroute” werden er duidelijk bijgevoegd om het gezicht van de aanwezige ordehandhavers te redden die er niet in geslaagd waren de verdachten ter plaatse te arresteren.

 

En tenslotte.......

 

*Affidavit 3.

Deze 3° Affidavit werd uiteindelijk bij het Canadese gerecht neergelegd.

Hierin wordt helemaal NIET meer gesproken over het “afluisteren” van de plannen door Poor Bear.

In de plaats daarvan zorgden ze voor een gedetailleerd “ooggetuigenverslag”.

Bemerk ook dat er van die zogenaamde biecht geen sprake meer is.

Leonard Peltier werd hiermee door Canada uitgeleverd aan de US.

 

Jaren later heeft de regering toegegeven dat Myrtle Poor Bear Leonard Peltier niet kende en dat zij niet aanwezig was ten tijde van de schietpartij.

Myrtle Poor Bear heeft later toegegeven dat zij valse verklaringen had ondertekend nadat zij onder druk gezet en geterroriseerd werd door FBI agenten.

Myrtle Poor Bear wou dit getuigen tijdens Leonard Peltier’s rechtzaak.

Haar getuigenis werd door de rechter verworpen op grond van haar “mentale ongeschiktheid”.

 

Leonard Peltier’s rechten werden geschonden.

De US regering pleegde gerechtelijke fraude tijdens de uitleveringsprocedure en schond aldus de soevereiniteit van Canada. De US regering heeft nog geen enkele poging gedaan om dit onrecht goed te maken.

_____________________________________________________________