* El Paso – Paneldiscussie over de Maquiladora stakingen in Ciudad Juárez

The Workers Resistance

 

El Paso, TX/Ciudad Juárez- Op zaterdag 23 januari zal om 10 uur een bi- nationale paneldiscussie over de staking van de maquiladora arbeiders in Ciudad Juarez plaatshebben.

Locale El Paso leiders en gemeenschapsleden hebben een steuncomité opgericht voor de Juarez Maquiladora arbeiders, wiens lonen slechts $30 per week bedragen en die ontslagen werden omdat zij het verzet organiseerden tegen de lage lonen, onveilige arbeidscondities, seksuele intimidatie en discriminatie.

Advocate Susana Prieto Terazzas, die de arbeiders vertegenwoordigt en Miriam Delgado, maquiladora arbeidster en stakingsorganisator, zal Dr. Oscar Martinez vervoegen in een paneldiscussie over de lage lonen en armzalige arbeidsvoorwaarden in de assemblagefabrieken.

Moderator is Dr. Kathleen Staudt.

 

Juárez fabriekarbeiders werden ontslagen wegens hun deelname aan acties voor het verwerven van een loonsverhoging van 35 cent per dag!

Maquiladora arbeiders bij Lexmark- een US Fortune 5OO bedrijf- zijn sinds november 2015 in staking. Als reactie op de ontslagen van ongeveer 100 arbeiders hebben de stakers hun kamp opgeslagen, of platones ,buiten de fabrieken. Zij eisen het recht op een onafhankelijke vakbond.

 

Miriam Delgado, stakingsorganisator bij Lexmark zegt:

“ Wij krijgen geen maskers en handschoenen om ons te beschermen en veel arbeiders hun handen zijn gekwetst. Wanneer je nog maar een fractie te laat komt snijden ze in ons loon, zelfs wanneer onze kinderen ziek zijn en dringend naar het hospitaal moeten, en iedere dag moeten wij leven met de intimidaties van de toezichthouders.”

 

Verleden maand heben Dr.Kathleen Staudt en Dr. Oscar Martinez een opiniestuk gepubliceerd over de economische realiteit van maquiladora arbeiders in Ciudad Juárez,

“In werkelijkheid verdienen de arbeiders van vandaag nog maar de helft van wat ze in 1975 verdienende.”

Sinds de doortocht van de North American Free Trade Agreement (NAFTA) zijn VS corporaties gemotiveerd hun fabrieken naar Mexico te verhuizen waar de lage lonen beschouwd worden als “concurrentievoordeel”.

De lakse arbeidswetten en de armzalige uitvoering daarvan hebben een klimaat van uitbuitingspraktijken geschapen.

Volgens het ‘US State Department’s 2014 Report on Human Rights in Mexico’:

“De regering heeft de rechten ter bescherming van de arbeiders niet consequent toegepast. Het op grote schaal falen van Mexico om arbeid en andere wetten toe te passen laat de werkers praktisch zonder verweer tegenover schendingen van de vrijheid om zich te organiseren, armzalige werkomstandigheden en andere problemen”

 

De huidige nieuwe onderhandelingen van NAFTA, bekend als de Trans-Pacific Partnership (TTP) zal handelsovereenkomsten uitbreiden met Pacific- Rim landen, waaronder Maleisië, Vietnam en Brunei; landen met een lange historie van armzalige arbeidswetten en schendingen van mensenrechten.