Obama zei NEEN! - Obama didn’t care!

Obama zei NEEN! Geen clementie voor Leonard Peltier!

 Leonard Peltier nog steeds opgesloten in Coleman, Florida

WAT NU?.......

 

Januari 2017

 

Gezien Leonard Peltier’s hoge leeftijd en slechte gezondheid is het van essentieel belang dat hij nu kan overgeplaatst worden naar een Medium Security gevangenis.

Leonard komt reeds geruime tijd in aanmerking voor overplaatsing naar een gevangenis met een zachter regime. Weg uit Florida, beter bereikbaar voor zijn familie en supporters en betere medische zorgen.

Maar zelfs dit ietwat menswaardiger bestaan wordt hem steeds geweigerd.

Daarom zal NAIS haar komende acties richten op dit doel: de schendingen van mensenrechten die Peltier al jaren ondergaat moeten ophouden.

 

Wil u op de hoogte blijven van onze acties, neem contact op: unciya@fulladsl.be of via het contactformulier www.denaisgazet.be

Obama didn’t care! No clemency for Leonard Peltier

Leonard Peltier remains incarcerated in Coleman, Florida.

WHAT NOW?.....

 

January 2017

 

Given Leonard’s advanced age and precarious health it is now of the essence that he be transferred to a Medium Security penitentiary.

Away from Florida, to a place where his family, friends and supporters can visit him and where better medical treatment will be available.

But even this somewhat more humane existence has been denied him.

That will be the aim of NAIS’s actions in the near future because Peltier’s human rights are being violated on a daily basis and that must stop.

 

Will you stay informed about our future actions on behalf of Leonard Peltier, contact unciya@fulladsl.be

or via the contact form www.denaisgazet.be