Navajo Council geeft zich over aan de vuile kolenindustrie

Navajo Nation Council geeft toe aan de eisen van Arizona en de vuile kolenindustrie om de steenkoolcentrale open te houden.

 

 

Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2017/06/navajo-council-surrenders-to-dirty-coal.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Maandag 26 juni 2017

Window Rock, Arizona

Delegaties van de Navajo Nation Council hebben maandagavond gestemd om het huurcontract te verlengen, wat de Navajo elektriciteitscentrale nog twee en een half jaar langer kan openhouden, maar dat ook een aantal wijzigingen bevat die de controle door de Navajo Nation verzwakt.

Adella Begaye van de Navajo gemeenschapsgroep zegt: “Met deze overeenkomst staan wij met onze handen op de rug gebonden. Wij worden opgezadeld met honderden miljoenen dollars van de aansprakelijkheid. De deal werd er ingeramd door de Navajo tribale raad te gijzelen met een 11 uren ultimatum van diezelfde mensen die toelating gekregen hebben om onze natuurlijke bronnen te exploiteren en te plunderen.”

De tribale delegaties, die het nieuwe huurcontract goedkeurden met 18 stemmen tegen 4, gaven hiermee hun rechten op om eender welke juridische stappen met betrekking tot de sluiting van de grootste elektriciteitscentrale in het westen te ondernemen in de Navajo rechtbanken. Tevens hebben zij hun rechten afgestaan op toezicht op de ontmanteling en opruiming die tegen eind 2019 zal beginnen wanneer de centrale gesloten moet worden.

“Met alle respect voor de Navajo arbeiders die hun broodwinning zullen verliezen bij sluiting van NGS en bijgevolg van de Kayenta mijn, maar onze leiders hebben een overeenkomst gesloten om generaties van onze kinderen en kleinkinderen een erfenis van afval en vervuiling na te laten,” zegt Percy Deal, a Diné CARE lid en een voormalig lid van de tribale raad.

In februari jl. Hadden de SRP en andere eigenaars van de centrale besloten dat het, financieel gezien, het verstandigste was om de centrale te sluiten omdat zij meer dan $100 dollar per jaar verlies leden door de toename van een energiemarkt die meer betaalbare alternatieven voorziet.

Nadine Narindrankura van Tó Nizhóní Ání, een andere gemeenschapsgroep zei: “De rest van de wereld beweegt zich nadrukkelijk in de richting van een schone energie economie. De nutsbedrijven lopen zo vlug ze kunnen ver weg van NGS en kolen omdat kolen economisch niet langer kan concurreren tegen schonere bronnen van energie. Het is belachelijk van onze leiders om zich zo vast te houden aan de kolen. Onze mensen vastbinden op een zinkend schip zal enkel leiden tot bankroet en het onvermijdelijke voor slechts twee korte jaren afweren.”

Diné CARE en Tó Nizhóní Ání zijn beiden al jarenlang betrokken bij problemen rond de kolencentrales en koolontginning op het Navajo reservaat.

Zij betwisten dat, onder de beloftes van de nutsvoorzieningen om de kolen slechts aan de ‘beademing’ te houden er een duister plan is om de eigenaars van NGS de kans te geven om zich terug te trekken uit hun financiële en ethische verantwoordelijkheden, zelfs nadat zij zich tientallen jaren verrijkt hebben door uitbuiting van de natuurlijke bronnen van de Navajo, tribaal land te vervuilen en de lucht die de Navajo families inademen te vergiftigen.

“Wij zullen nooit de generaties Navajo families vergeten die verloren waren door de gedwongen uitzettingen. Het is op de rug van de Navajo en Hopi dat Arizona in luxe kan leven terwijl onze mensen nog steeds geen stromend water en elektriciteit hebben,” zei Robyn Jackson van Diné CARE. “Het Navajo leiderschap heeft nu twee en een halve jaar de tijd om een robuust transitieplan te creëren en kan geen tijd meer verspillen aan kortzichtige belangen om de centrale na 2019 nog open te houden of de Kayenta Mijn alsnog stomweg aan te kopen.”

Water is een van de belangrijkste issues voor de Navajo en de groepen zijn bezorgd over de 50.000 acre- feet van het Upper Colorado River Basin, water dat rechtmatig moet teruggegeven worden aan de Navajo Natie.

Ondanks de teleurstelling over andere delen in de huurovereenkomst, zijn zowel Diné CARE en Tó Nizhóní Ání opgelucht dat de tekst van het originele 1969 NGS contract, die betrekking had op waterrechten als wijziging werd ingebracht, net zoals zij voorgesteld hadden tijdens de hoorzitting.

De tekst over het water is geen bindende overeenkomst maar het zal voor de Navajo een solide basis leggen om hun volle rechten op dat water te doen gelden.

De Navajo Nation heeft enorme mogelijkheden voor het ontwikkelen van zon- en wind energie, en zowel Diné CARE en TNA zien geen toekomst meer in kolen. Zij dringen er bij de leiders op aan om aan de toekomst te denken en verder te kijken dan een paar jaar.

“Vanaf nu moet de hele natie er zich toe verbinden de overstap te maken voor onze economie, energie productie, en leiderschap,” zei Jessica Keetso van TNA. “Bij de verkiezing van 2018 moeten wij leiders kiezen die weten wat klimaatverandering betekent en het belang van ontwikkeling van duurzame infrastructuur erkennen. De Navajo Nation moet de zon- en windenergie op of naast de NGS site plaatsen zodat we dat als de transmissielijn kunnen gebruiken en dat de inkomsten terugvloeien naar onze natie.”