* APACHES BEZETTEN SACRAAL OAK FLAT

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/04/photo-apaches-occupying-sacred-oak-flat.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Foto: Sandra Rambler, San Carlos Apache

April 2015

Sinds 6 februari 2015 bezetten Apaches en inheemsen wereldwijd nog steeds Chi'Chil'Bilda'Goteel (Oak Flat) in Arizona waar Resolution Copper Company een $64,1 miljard kostende mijn wil bouwen terwijl ze hierbij het sacrale en voorvaderlijkje Apache land ontwijden.