* Facebook censureerde artikel over Facebook- censuur

Facebook: De septische nieuwsput

 

Door Brenda Norrell- Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/05/facebook-is-censoring-article-on.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

 

Facebook censureerd het artikel dat ‘Facebook- censuur’ bloot legde.

Klokkenluiders op Facebook onthullen de waarheid: http://theantimedia.org/whistleblowers-facebook-censors-news/

Het is best om Facebook niet te ernstig te nemen, vermits het een grof marketinginstrument is.

Nog verontrustender is dat Facebook uitgebreid gebruikt wordt door de VS en regeringen van overal in de wereld om mensenrechtenactivisten op te sporen en voor het stelen van hun persoonlijke data.

Natuurlijk weten we nu dat de data van iedereen gestolen en opgeslagen worden door de VS, UK en andere regeringen.

Uw locatie traceren is slechts één instrument waarmee Facebook de privacy schendt.

VS agenten hebben de opmerking gemaakt over hoe gemakkelijk het is om activisten te traceren, daar zij voortdurend Facebook checken.

Agenten van Israël leidden vredesactivisten weg van Palestina door hen te traceren op Facebook om dan hun vliegverkeer te blokkeren.

Overigens wordt uw IP adres opgenomen telkens u op Facebook inlogt. Facebook bewaart een permanent register van uw locaties. (Wat wil zeggen dat zij weten waar u slaapt en wie er bij u slaap, wanneer zij inloggen.)

 

Verder is Facebook een vuilnisbelt geworden voor “Klikaas” (internetjournalistiek die gebruik maakt van vage, sensationele koppen in een poging om de lezer tot een “klik” te verleiden.)

Deze frauduleuze nieuws- websites stelen het werk van echte verslaggevers.

Iedere keer dat u klikt op de frauduleuze nieuwslinks, verdienen zij geld.

Deze profiteurs stelen het controversiële nieuws met als doel uw aandacht te krijgen.

Zij gebruiken veelvuldig fotocollages in een poging om foto- copyright te omzeilen.

Deze websites verdienen aan menselijke miserie.

Misschien is de grootste schade die Facebook aanricht de verlokking om tijd te verspillen, kostbare tijd.

En er is geen betere manier om uw dag naar de vaantjes te helpen door in te loggen op Facebook.