* GRASSROOTS ORGANISATIES ONTVANGEN DONATIE VOOR HUN RADIOACTIVITEITS CONTROLE PROJECT.

Door Leona Morgan : contact@dinenonukes.org

David Kraft: neis@neis.org

Yuko Tonohira: SANSnuclear@gmail.com

 

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/06/grassroots-receive-large-donation-for.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

Grassroots organisaties ontvangen $ 8.000 van een anonieme schenker voor hun stralingscontrole project.

 

Chicago- het Radiation Monotoring project, een nationaal initiatief om radioactiviteit te controleren in gemeenschappen die vervuild zijn door de nucleaire brandstof keten, ontving deze week ineens meer dan de helft van hun fondsenwervingdoel van 15.000$, van een anonieme schenker.

Het ‘Radiation Monitoring Project’ is een samenwerking tussen drie organisaties:

Diné No Nukes (DNN) van de zuidwest regio.

Nuclear Energy Information Service (NEIS), Chicago, Illinois en

Sloths Against Nuclear State (SANS), met basis in Brooklyn, NY.

 

Deze organisaties vertegenwoordigen gemeenschappen in Amerika die getroffen zijn door de verschillende fases van de nucleaire brandstofketen – zoals uranium ontginning en vermaling, transport en opslaan van afval, en nucleaire reactors.

 

“ Die schenking was totaal onverwacht” zegt Dave Kraft van NEIS. “ Niet alleen maakt dit het doel van de fondsenwerving niet langer uitzichtloos maar het kan ons in staat stellen om nog meer straling monitors aan te schaffen en te verspreiden dan oorspronkelijk gepland is. Wie die gevers ook zijn, wij danken u, ook namens de gemeenschappen die beschermd zullen worden door uw schenking.” Aldus een dankbare Kraft.

 

Vanwege het gebrek aan publieke controle van radioactiviteit en toegang tot real-time data betreffende radioactieve vervuiling, werken de drie organisaties samen om mechanismen op te richten om radioactiviteit te controleren en aan middelen om online gemakkelijker toegang te verlenen tot de informatie.

 

“ Zo lang het Amerikaanse publiek zich niet bewust is van radioactieve vervuiling in hun gebied, zullen ze meer blootgesteld zijn aan de negatieve effecten voor hun gezondheid.” Zei Charmaine Whiteface van Defenders van de Black Hills, een organisatie die te maken heeft met radioactieve vervuiling op Lakota en Cheyenne land.

Veel gemeenschappen hebben nood aan dit type van controle om populaties te beschermen, maar hebben niet de nodige bronnen of technologie om er iets aan te doen.

Deze organisaties brengen niet alleen de noodzaak voor controle om de volksgezondheid en veiligheid te beschermen, maar zij voorzien ook cultureel juiste educatie en steun bij gemeenschappen om zichzelf te beschermen.

De eerste fase van het project is om fondsen te verwerven om ten minste 10 Geigertellers te verwerven en multiple training sessies te organiseren in verschillende regio om met deze apparaten aan de slag te gaan.

De groep gebruikt het platform Go Fund Me en ontvangt belastingaftrekbare donaties via NEIS, die deze week de anonieme schenking mocht ontvangen.

 

Na Fukushima, het WIPP plutonium lek in New Mexico 2013, en in de nasleep van het recente stralingslek van de Indian Point nucleaire reactor, (op minder dan 60 mijl ten noorden van New York City- mei 2015), worden bewoners van de stedelijke gebieden zich meer en meer bewust van de werkelijke gevaren van kernenergie productie.

Net zoals de rampen in Chernobyl en Three Miles Island, worden bewoners van deze gebieden permanent beïnvloed door de radioactiviteit, gezondheidproblemen, economische onrust, relocaties en de vele onkosten die nooit betaald worden door de nucleaire industrie zelf.

 

Een groot percentage van Amerikanen in de westelijk VS leven, zonder het te beseffen nabij radioactieve sites die vervuild zijn door oude mijnbouwactiviteiten.

In het begin van de jaren 1870 werd uranium ontdekt in Colorado en ontgonnen tijdens 19° eeuw in zowel Colorado als in Texas.

De meest vervuilde sites werden