* MOHAWK NATION NEWS: ‘KAHNAWAKE, P.O.W. KAMP I.R.14’

Door Mohawk Nation News: www.mohawknationnews.com

 Bron: Censored News: www.bsnorrell.blogspot.com

 Vertaald door A.H.-Nais : www.denaisgazet.be

Foto: Apache Geronimo op weg naar zijn POW kamp

 

MNN 6 november 2014

De tijdlijn toont het, geen overgave, geen overeenkomsten of toestemming door de Mohawks om Kahnawake om te bouwen tot een reservaat.

Onder de militaire corporatie van Canada is Kahnawake voor de Mohawks een krijgsgevangenen kamp zonder muren.

Het werd opgericht op 25 oktober 1924.

De Mohawk Council van Kahnawake is onder het bestuur van de Indian Act, wat in feite het 100 jarige plan is om komaf te maken met het “indiaanse probleem in Canada.” (Duncan Campbell Scott)

Het POW (Prisoner of War) kamp wordt geleid door Indiaanse Zaken en zijn corporate entiteit MCK.

De corporatie wordt stevig gedirigeerd door hun militaire ‘war room’ op het 14° verdiep bij Indiaanse Zaken in Ottawa/Hull.

Canada en de POW kampen worden gefinancierd door onze gestolen Indiaanse trust fondsen. Het hoofddoel van het leger is de gestolen schat te beschermen.

Het oorspronkelijk plan was om al onze mensen in de gevangenissen te laten creperen.

De CEO van de corporatie van Canada is de Gouverneur -Generaal.

Hij heeft een militaire titel nodig voor zijn militaire corporatie.

Elke provincie heeft een militaire Lt. Gouverneur, want ze zijn allen militaire corporaties.

In 1867 voegde Canada de militaire corporatie en de staat samen, ISO#1366-2:CA

 

“Ordo ab chao” (orde uit chaos) is de strategie die gebruikt werd door geheime vennootschappen die de macht structuren onder controle hebben. Een strategie om de geesten van de mensen verdeeld te houden . Na genoeg verwarring en chaos zal het volk een regeringsoplossing eisen om het probleem dat door de regering veroorzaakt is op te lossen.

De taak van Indiaanse Zaken bestaat erin de indianen zowel economisch als sociaal binnen de omheining te houden in onze POW kampen, terwijl zij zich kunnen wentelen in de geneugten van ons uitgestrekte en overvloedige land.

Alle westerse Europese landen, onder het bewind van het Vaticaan, zijn medeplichtig aan de grootste holocaust ooit.

Kahnawake is een van de meest “in-your-face” territoria in de wereld.

Het ligt dichtbij Montreal, een van de grootste metropolen in Canada.

Diegenen die aan de touwtjes trekken hebben ons steeds uit de weg gewild voor locatie, locatie, locatie..

Zij proberen nog steeds om ons te assimileren zodat de landkwesties van de baan zouden zijn door ons onze leringen, taal, cultuur weg te nemen zodat wij niet langer Ongwehonwe zouden zijn.

Zij zullen angst als hun bondgenoot en woede als hun vriend gebruiken wanneer ze de geesten van de mensen zullen verdelen.

Toen wij in 1990 verzet voerden tegen de uitbreiding van een golfveld viel het Canadese leger binnen en werden we onder arrest geplaatst in