* EL PASO : PROTEST MEXICO EN VS PRESIDENTEN EN PLAN MEXICO

Bezoek van de Mexicaanse president Enrique Pena Nieto doet protest en de eis aan Obama en het congres om “Plan Mexico” te eindigen hevig oplaaien.

Bron: Censored: www.bsnorrell.blogspot.com

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

 

El Paso, TX, 6 januari 2015- Wanneer president Barack Obama de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto vandaag zal ontmoeten zullen in belangrijke steden, mensen en groepen, waaronder de El Paso groep Unión del Pueblo Fronterizo ,opstaan in protest om het beëindigen van het dodelijke “Plan Mexico” te eisen.

 

Plan Mexico is een miljarden dollar programma om Mexico’ s corrupte en gewelddadige veiligheidsleger te steunen.

Ogenschijnlijk in hun oorlog tegen drugs, maar in werkelijkheid zijn zij verantwoordelijk voor de verdwijning van de 43 studenten en voor misdaden tegen de mensheid die voornamelijk inheemsen, vrouwen en jongeren, boeren en arbeiders treft.

Deze misdaden tegen de mensheid worden gepleegd met financiële hulp van de VS regering door de multi- miljarden dollars- militaire hulp van het Plan Mexico (Merida Initiative), en de wapens en legeruitrustingen die naar Mexico gezonden worden.

 

Verdergaan met Plan Merida is illegaal onder de VS wet.

De Leahy Law verbiedt het Ministerie van Buitenlandse zaken en het Ministerie van Defensie om militaire assistentie te verlenen aan “ iedere eenheid van de veiligheidsdiensten van een vreemde mogendheid, wanneer de minister over geloofwaardige informatie beschikt over de feiten dat die eenheid zich schuldig maakt aan gruwelijke schendingen van mensenrechten.”

 

Tijdens de laatste 10 jaar werden er in Mexico 100.000 mensen vermoord en meer dan 25.000 werden ‘vermist.’

Duizenden van hen werden gedood door datzelfde veiligheidsleger dat door de VS belastingbetalers gefinancierd werd.

Het meeste geweld wordt uitgevoerd door de Mexicaanse veiligheidsmachten, waarvan iedereen weet dat zij collaboreren met de drughandelaars.

 

De hoeksteen van “Plan Mexico” is het multi - miljarden dollars Plan Merida, een Security hulp programma dat opgenomen werd in 2007 en waarvan Obama beloofd heeft om dat ‘eindeloos’ te laten doorgaan.

 

Roberta Lovato, een van de medestichters van de vrijwilligers campagne #USTired2, die op 6 januari de nationale actiedag coördineerden zei ”President Peña Nieto’s security machten zijn verantwoordelijk voor wat tot hiertoe de vreselijkste mensenrechtencrisis is in heel Latijns Amerika.

Nu, na twee jaar onder zijn regering is het duidelijk dat in plaats van ‘Mexico te redden’ hij en zijn mislukt beleid Mexico verwoest.

Het is schandalig dat president Obama nu een ontmoeting heeft met een Mexicaanse regering die, onder de VS wet geen recht meer heeft op financiële hulp vanwege de grove schendingen van mensenrechten.

Hoeveel door de VS gefinancierde bloedbaden moeten er nog aangericht worden voor Obama en congres een andere koers gaat varen over Mexico?”

 

Volgens mensenrechtenorganisaties hebben onder de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto, de ergste schendingen plaatsgehad in decennia.

Sinds de kidnapping van de studenten in Ayotzinapa heeft Peña Nieto weinig of niets gedaan aan de crisis en zijn regering heeft gelogen en zich schuldig gemaakt aan cover-ups, zoals duidelijk werd toen forensische deskundigen van Argentina en UC Berkeley de zaak onderzochten.