“Vluchtelingen van vandaag zijn sans-papiers van morgen”

 

Door Blokbuster: http://blokbuster.be/nl/?p=8219

Interview met Saïd, lid van de Brusselse coördinatie van de mensen-zonder-papieren

De Europese Unie probeert op de humanitaire vluchtelingencrisis te antwoorden met een stelsel van quota en door de toegang voor ‘economische vluchtelingen’ moeilijker te maken. We spraken hierover met Saïd, een lid van de Brusselse coördinatie van mensen-zonder-papieren.

Interview door Pietro uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Wat denk je van de EU-aanpak?

“De Europese Unie probeert de problemen op te lossen die ze zelf gecreëerd heeft. Het zijn het imperialistische beleid en de militaire interventies van de westerse machten die de regio van het Midden-Oosten destabiliseren. De quota zijn voor de Europese elite een middel om de mensen op te delen en tegen elkaar op te zetten. Deze strategie is erop gericht om de migranten te verdelen tussen de ‘goede’ en de ‘slechte’ vluchtelingen. Het Duitse voorbeeld is veelzeggend, daar werken er al vluchtelingen voor 1 euro per uur. Daar gaat het voor de heersende klasse om: toegang tot goedkope arbeidskrachten.”

Wat denk je over de houding van de N-VA?

“De voorstellen van de N-VA zijn niet nieuw, ze stonden eerder al in pamfletten van het Vlaams Belang. Maar nu worden ze wel herhaald door een partij die in de federale regering zit. De N-VA wil zijn rechtse kiezers niet verliezen en maakt daarvoor gebruik van extreemrechtse standpunten. Een speciaal statuut voor vluchtelingen, geen toegang tot het OCMW, lagere uitkeringen: het zijn middelen om migranten te verdelen en om van vluchtelingen hapklare prooien te maken voor extreme uitbuiting door het patronaat.”

De coördinatie van de mensen-zonder-papieren bestaat al langer. Nu probeert ze banden aan te gaan met nieuwe vluchtelingen. Waarom?

“Eerst en vooral om aan te klagen dat de regering-Michel zijn verantwoordelijkheid niet neemt voor de opvang van asielzoekers. Internationale conventies verplichten België tot het organiseren van een waardige opvang voor asielzoekers. Voor het toepassen van besparingen worden Europese verdragen tot op de letter nageleefd. Rond de opvang van asielzoekers werd niets gedaan. De regering heeft eerder bespaard op de publieke middelen voor opvang. Dat is schandalig. Dit is niet gewoon een humanitaire crisis, het is ook een besparingscrisis. De besparingen raken alle zwakkere lagen in de samenleving, waaronder veel migranten.

“We weten dat ongeveer 40% van de asielzoekers geen recht op asiel zullen krijgen. Wat zullen zij doen? Ze worden mensen-zonder-papieren. De vluchtelingen van vandaag zijn de mensen-zonder-papieren van morgen. Voor die mensen-zonder-papieren is er geen plan B, er is enkel maar uitbuiting. Dat is waarom we een regularisatie eisen, het is de enige mogelijkheid.”

Wat hebben jullie gedaan om de solidariteit met de vluchtelingen van het Maximiliaanpark te organiseren?

“We hebben geholpen waar mogelijk. Zo organiseerden we een mobiele keuken met Collectactive, een collectief van mensen-zonder-papieren. We vertoonden films, zorgden voor muziek en er kwam zelfs een radio voor het kamp. We organiseerden ook algemene vergaderingen. Dat is volgens ons essentieel om het debat te politiseren en om met de vluchtelingen te discussiëren over hoe we voor onze rechten kunnen strijden.

“Humanitaire steun is zeker in een eerste periode noodzakelijk. Maar zonder politiek perspectief heeft de beweging geen toekomst. We moeten een strategie ontwikkelen om ons te verbinden aan de arbeidersbeweging en om allianties te sluiten met brede lagen van de samenleving zodat we een regularisatie kunnen afdwingen.”

Er komt ook een nationale betoging op 25 oktober?

“Inderdaad. We zullen die dag met iedereen samen betogen, met mensen-zonder-papieren, vluchtelingen, werkenden met of zonder papieren en met of zonder werk. We moeten eengemaakt optreden met de arbeidersbeweging, we mogen ons niet laten verdelen door deze regering. De belangrijkste eis zal natuurlijk de regularisatie zijn, maar we beperken ons daar niet tot. We komen op voor betaalbare huisvesting, degelijke jobs, toegang tot gezondheidszorg, … voor iedereen. Dat is ook waarom de coördinatie van mensen-zonder-papieren op 7 oktober aan de vakbondsbetoging deelneemt. Allemaal samen, kunnen we een einde maken aan deze regering en aan heel het besparingsbeleid.”