* Native Justice Now: Politiegeweld, kolonialisme en Recht voor Loreal

#NativeJusticeNow: Police Violence, Colonialism,&#Justive For Loreal

Door Klee Benally: http://www.indigenousaction.org/nativejusticenow-police-violence-colonialism-justiceforloreal/

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/04/winslow-police-protest-justice-for.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

Volgens ‘The Guardian’ werden er in de VS sinds 2015 1.403 mensen gedood door politiegeweld.

We hebben het hier niet over enkele “rotte appels” maar het hele systeem dat rot tot op het bot is.

Foto: Loreal Barnell Tsinijini (photo courtesy of Adam James)

 

De realiteit werd er verleden week nog maar eens ingeramd toen de 27-jarige Diné vrouw Loreal Barnell Tsinijni werd neergeschoten door een agent van de politie van Winslow, Arizona die opgeroepen werd voor een vermoedelijke winkeldiefstal.

Loreal werd vijf keer beschoten door de blanke agent die naar verluidt een ‘body camera’ droeg.

Blijkbaar voelde hij zich met de dood bedreigt want de vrouw had een schaar in de hand.

 

53 mensen zijn in Arizona gedood door politie.

0 mensen werden gedood door een schaar.

Politiegeweld zit systematisch geworteld in de blanke suprematie, mannelijke patriachale dominantie, kapitalisme en kolonialisme.

 

Prof.Victor E.Kappeler- Eastern Kentucky Universiteit zegt:

“ Kolonisten in New England stelden Indiaanse agenten aan om Native Amerikanen onder controle te houden (National Constable Association, 1995), de St.Louis politie werd opgericht om de residenten in die grensstad te beschermen tegen Native Amerikanen, en veel zuidelijke politiediensten werden opgericht als ‘slavenpatrouilles.’

In 1704 ontwikkelende de kolonie van Carolina de eerste slavenpatrouilles van de natie. Slavenpatrouilles hielpen om de economische orde te bewaren en om de rijke landeigenaars te helpen in het terugvinden en straffen van slaven die als ‘eigendom’ werden beschouwd

 

Volgens de 2010 census zijn meer dan 25% van de 10.000 mensen die in Winslow leven inheems. Alhoewel Winslow beschouwd wordt als een grensstad aan de Navajo Natie is het net zoals het gebied Farmington, NM, Durango, CO, en het nabij gelegen Flagstaff, gestolen en bezet gebied dat ondergedompeld zit in een nalatenschap van koloniaal geweld en klassenstrijd met duidelijke impact van historisch trauma en een scala van geassocieerde sociale onrust (i.e. armoede) die tot op vandaag een impact heeft op de machtsverhoudingen.

De stad Flagstaff keurde de ontwijding goed van de San Francisco Peaks desecration of the San Francisco Peaks (Sacrale plaats voor meer dan 13 inheemse naties), en arresteert gemiddeld meer dan 3.000 inheemsen per jaar.

Buitensporige arrestaties door raciale profilering zijn niet de uitzondering maar lijkt de regel te zijn in dit vijandige milieu.

De met mondjesmaat aangevoerde aanpassingen binnen de politie organen zoals, body camera’s, culturele sensitiviteitstraining en de zogenaamde “minder dodelijke wapens”, toont geen kritische verandering van de machtspositie die agenten toelaten om mensen te doden die helemaal geen bedreiging vormen .

Tenzij natuurlijk, wij erkennen dat bruine en zwarte lichamen sowieso bedreigingfactoren zijn.

 

Het Centrum voor Jeugdcriminaliteit stelt: “ De raciale groepen die de meeste kans hebben om door politie gedood te worden zijn de Native Amerikanen, gevolgd door de Afrikaanse Amerikanen, Latinos, blanken en Aziatische Amerikanen.”

Hiermee willen we niet aantonen de het inheemse volk meer onderdrukt wordt, maar om onze gezamenlijke strijd te erkennen zodat er geen Sarah Lee Circle Bear‬, Corey Kanosh‬, Paul Castaway‬, Allen Locke‬, Mahivist Goodblanket‬, John Williams‬, of Loreal Tsunijini ‘s meer kunnen komen en om duidelijk te stellen dat het voortdurende politieterrorisme die onze gemeenschappen teisteren zijn oorsprong vindt in dezelfde oppressiesystemen.

#BlackLivesMatter en #NativeLivesMatter hebben hetzelfde doel, nl. het politiegeweld een halt toe roepen.

 

Buiten pleidooien houden om het systeem, dat geworteld zit in genocide en slavernij te doen erkennen dat onze levens er wél toe doen, kunnen onze gemeenschappen en bewegingen van elkaar’ s strijd leren en samen bouwen aan blijvende oplossingen om onszelf, onze buren, en ons land te verdedigen en onze problemen op te lossen op rechtvaardige en gezonde manieren.

 Voor meer: http://www.indigenousaction.org/nativejusticenow-police-violence-colonialism-justiceforloreal/