Le Pen en Van Grieken steunen besparingsbeleid

Door: Blokbuster http://blokbuster.be/nl/?p=8198

16 september 2015

Le Pen benadrukte op de VB-meeting in het Vlaams Parlement dat er al heel wat sociale tekorten zijn. Dat was haar voornaamste argument om de komst van vluchtelingen af te wijzen. Ze stelde dat ze als Franse politici opkomt voor jobs voor de Fransen. Het vat de positie van extreemrechts goed samen: in een strijd voor de verdeling van de tekorten wordt verdeeldheid gezaaid. Opkomen tegen die tekorten, is niet aan de orde.
Dat werd ook bevestigd door Tom Van Grieken, de voorzitter van het Vlaams Belang. In zijn toespraak herhaalde hij zijn steun aan het neoliberale eenheidsdenken. “In tijden van economische stagnatie moet de tering naar de nering gezet worden en daar hebben we alle begrip voor,” stelde hij. Het bevestigde het standpunt in de uitnodiging voor de VB-meeting, met name dat extreemrechts de middelen voor vluchtelingen en voor zuid-Europa wil wegnemen om ‘zuurstof aan de economie’ te geven. Anders gezegd: de slachtoffers van de crisis verder aanvallen om de verantwoordelijken voor die crisis nog meer in de watten te leggen.

Van Grieken zegt begrip te hebben voor het besparingsbeleid, maar niet indien er geld aan asielzoekers wordt gegeven. De voorzitter van het racistische Belang stelde: “Er is geld voor iedere asielzoeker die een voet op ons grondgebied zet. Maar er is geen extra geld om de wachtlijsten in gehandicaptensector, ouderlingenzorg of scholenbouw weg te werken. Er is geen plaats voor duizenden leerlingen in het onderwijs. U moet werken tot uw 67 jaar, maar de OCMW’s krijgen extra geld voor asielzoekers. U gaat meer moeten betalen voor gas, water en elektriciteit, maar zodra een asielzoeker hier aankomt heeft hij recht op gratis bed, bad, brood. U moet financieel de broeksriem aantrekken en bent al lang niet meer zeker van een pensioen, maar eens een asielzoeker erkend is, heeft hij recht op een leefloon, kindergeld en sociale woning.”

Als de neoliberale logica van besparen op de kap van de werkende bevolking wordt aanvaard, zit er inderdaad niets anders op dan te pleiten voor een andere verdeling van de tekorten. Het is overigens hypocriet dat extreemrechts probeert in te spelen op sociale tekorten. Eerder zweeg het in alle talen toen tegen die tekorten werd geprotesteerd. Meer nog, het wil de instrumenten van strijd ertegen, met name de vakbonden, verder aan banden leggen. Le Pen en Van Grieken hebben het te druk met het stimuleren van verdeeldheid door uit te halen naar migranten en asielzoekers om iets te doen aan het lot van de gewone werkenden en armen bij ons.

Van Grieken maakt zijn hypocrisie helemaal duidelijk in één en dezelfde toespraak. Hij begon met zijn steun aan het gevoerde besparingsbeleid uit te spreken – “Wie zijn wij om dat tegen te spreken?&