WAHANCANKA (PAUL SHIELDS- PELTIER)

Fondsenwerving- Update door Chauncey –Lee Peltier

Zie hier: https://www.gofundme.com/wa-ha-paul-shieldspeltier?viewupdates=1&rcid=833b87ca56ab488bade6ec34a1e9157a&utm_source=internal&utm_medium=email&utm_content=cta_button&utm_campaign=upd_n

Met dankwoord voor iedereen die al bijgedragen heeft voor de begrafenis van Waha.

Iedereen heeft geholpen om Wa Ha een Raiders Ribbon Shirt en Star Quilt te geven voor zijn traditionele begrafenis.

Zodra de begrafenis betaald is gaan we een verwarming en een oven installeren in het huis voor Emily en de meisjes.