Willekeur van Trump maakt ook bij ons school

Door Blokbuster:http://blokbuster.be/?p=10552

2 maart 2017

Het beleid van de rechtse populist Donald Trump in de VS wordt terecht op de korrel genomen door heel veel mensen in ons land. Waar de gevestigde partijen in zowel Europa als de VS al jarenlang een asociaal beleid voeren waarmee onder meer vluchtelingen en vreemdelingen, maar ook gewone werkenden en uitkeringstrekkers, aangepakt worden, schakelt Trump een versnelling hoger.

Sommigen grijpen dat aan om Trump als fascist neer te zetten en vergelijkingen te maken met de jaren 1930. Wij doen dat niet. Het fascisme kon in zowel Italië als Duitsland pas aan de macht komen na fundamentele nederlagen van de arbeidersbeweging, waardoor de burgerij de gok waagde om een regime te vestigen waarmee het die arbeidersbeweging volledig kon neerslaan. Alle organisaties van de werkende klasse werden vernietigd. Trump zou dat misschien wel willen, maar in de VS kennen we momenteel net een opgaande fase van strijd en organisatie. Het maakt dat de president helemaal niet zo stevig in het zadel zit als hij hoopt en uitschreeuwt in zijn tweets.

De maatregelen van Trump zoals zijn inreisverbod moedigen de rechterzijde in ons land aan om gelijkaardige stappen te zetten. Uiteraard waren ze daar al langer mee bezig, maar begin februari stemden de meerderheidspartijen een voorstel van Theo Francken waardoor