* Paiute Steve Melendez: ‘ Paus Franciscus is geen christen- ‘handhaaf verdragen’

 “ Paus Franciscus is net zo min een christen als Paus Alexander VI....eigenaars van het land criminaliseren en dieven zegenen is des duivels.... gestolen land moet teruggegeven worden. Dat is de regel van de wet. Verdragen moeten gehandhaafd worden.”

Door Steve Melendez, Pyramyd Lake Paiute

Voorzitter American Indian Genocide Museum: http://www.aigenom.com

Bron: Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/09/paiute-steve-melendez-pope-francis-is.html

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

In het jaar 1501 schreef Johann Burchard, ceremoniemeester van het Vaticaan, het volgende in zijn geheime dagboek:

“ op zondagavond, 30 oktober, gaf Don Cesare Borgia een feestdiner in zijn appartement in het apostolische paleis, er waren vijftig prostituees of courtisanes aanwezig die na de maaltijd dansten met de bedienden en andere aanwezigen, eerst volledig gekleed en dan naakt.”

“ Na het souper werden er kandelaars met brandende kaarsen op de grond geplaatst en daar werden kastanjes rondgestrooid die de prostituees naakt, kruipend op handen en knieën moesten oppikken. De paus, Don Cesare en Donna Lucrezia keken hierop toe.

Uiteindelijk werden er prijzen geschonken – zijden wambuizen, schoenen, hoeden en andere kledingstukken – aan de mannen die het meest succesvol waren met de prostituees. Dit schouwspel werd opgevoerd in de Sala Reale en diegenen die erbij geweest zijn zeiden dat de prijzen echt werden uitgereikt aan hen die de wedstrijd wonnen.”

 

Het is ook interessant te weten dat de kinderen van de paus, Cesare en Lucrezia bij deze Vaticaanse orgie aanwezig waren.

 

Hoe vreemd het ook moge zijn, Rodigo Borgia (Paus Alexander VI) wordt niet zo zeer herinnerd voor zijn zedeloosheid of incest maar voor het uitgeven van een bul (een pauselijk decreet) dat een lijn trok van de Noordpool tot de Zuidpool en die het grootste deel van de Amerika’ s aan Spanje en een stuk van Brazilië aan Portugal schonk.

De bandeloosheid van Rodrigo Borgia was in zijn tijd wel bekend. Als kardinaal kreeg hij in juni 1460 een berisping van paus Pius II.

 “ Het is ons ter ore gekomen dat drie dagen geleden een groep vrouwen uit Siena verzameld werden in de tuinen van Giovanni Bichi en dat u, uw hoge positie vergetend, bij hen was vanaf een uur tot zes uur in de namiddag. Uw gezel was een van uw collega’s wiens ouderdom, en zeker zijn respect voor de Apostolische Stoel, hem aan zijn plichten had moeten doen denken. Wij hebben informatie gekregen dat er ongepaste dansen werden uitgevoerd, dat er geen gebrek was aan amoureuze verleidingen en dat u zich gedragen hebt op een totaal wereldse manier. Fatsoen verbiedt ons om in details te treden, want dat waren zaken geheel onwaardig aan uw rang.

De echtgenoten, vaders en broers en andere familieleden die de meisjes vergezeld hadden werden de toegang geweigerd zodat u en uw intimus zich vrijelijk aan uw pleziertjes konden overgeven.

Men zegt dat in Siena over niets anders meer gepraat wordt en iedereen lacht om uw ijdelheid....

 Wij laten het aan u over om te oordelen of - het verlokken van de meisjes, fruit en fijne wijnen schenken aan de vrouw van uw keuze, de hele middag ieder soort van dwaasheid beoefent en de echtgenoten wegstuurt omdat u alle vrijheid zou hebben - passen in uw waardigheid.

Wij worden er door u op aangekeken, en wijlen uw oom Callixtus wordt verweten dat hij u zo overstelpt heeft met zovele ambten en eer..... Denk aan uw waardigheid en probeer niet een reputatie op te bouwen van een ijdele dandy tussen mannen en meisjes.... Hier in Bignia bent u voor vele geestelijken en leken maar een bijwoord geworden....”

 

Vele Amerikanen geloven dat Amerika als “Christelijke natie” gesticht werd, maar niemand kan ontkennen dat er niets “Christelijk” was aan Paus Alex