* ¡Amazonía Viva! KUNST EN ACTIE BIJ DE UN COP 20

Door Amazon Watch: www.amazonwatch.org

Vertaald door NAIS, De NAIS Gazet: www.denaisgazet.be

 

Foto: Amazon Watch

Op 6 december verzamelden zich honderden inheemsen uit gemeenschappen van doorheen de Amazone op een strand in Lima, Peru om een grote menselijke banner te creëren om de aandacht te vestigen, tijdens de klimaatgesprekken, op de territoriale rechten van inheemsen.

Onder de bloedhete zon en bij het ritme van de drums, dansten de inheemsen en bondgenoten rond een gezamenlijke boodschap.

Vertegenwoordigers van veel gemeenschappen van de Amazone waaronder Shipibo, Asháninka, Achuar, Awajún, Munduruku, Guajajara, Kichwa and Kampupiyawi namen hieraan deel.

“Samen hebben we een prachtig beeld gecreëerd van dat wat wij de wereld willen laten zien. Wij willen onze rechten en territoria gerespecteerd zien, hier in Peru, doorheen de Amazone en de wereld rond,” zei Juan Agustín Fernandez, leider van de Shipibo van Cantagallo die heeft deelgenomen aan de actie.

Het kunstwerk viel samen met de UN COP20 klimaattop.

Inheemsen en bondgenoten werkten samen om een design te vormen met hun lichamen, de woorden die te voorschijn kwamen waren “Pueblos + Decheros = Bisques Vivos” ( Volken + Rechten = Levende wouden). Het doel van de deelnemers was een belangrijke boodschap van territoriale rechten te sturen naar de wettenmakers en leiders van de wereld.

 

In het kader van de COP20 klimaattop, ijveren de inheemse volken van Peru, de Amazon en van over de hele wereld voor een aanpak van de klimaatcrisis die hun rechten naleeft.

Niet alleen zijn de inheemsen enkele van de meest getroffen gemeenschappen, maar zij nemen ook de leiding in de zoektocht voor echte en duurzame oplossingen.

 

“ Waar de territoriale rechten van de inheemse volken gerespecteerd worden, zijn de uitstootgassen van de ontbossing verminderd. Wij vragen territoriale erkenning van 20 miljoen hectaren in de Peruviaanse Amazone om legale veiligheid voor ons volk te garanderen.

Dit territorium moet van de gemeenschap zijn,” zei Henderson Renfigo, Achuar, lid van het AIDESEP Nationaal bestuurscomité.

 

Zij woorden weerspiegelen recente studies die aantonen dat mindere ontbossing in regenwoud- gebieden onder het effectieve beheer van inheemse en andere gemeenschappen, vruchten afwerpen.

 

Het menselijke banner- evenement was geassocieerd met de COP20 Indigenous Pavilion en gesponsord door organisaties zoals AIDESEP en COICA, met steun van internationale organisaties waaronder Amazon Watch, Greenpeace en kunstenaar John Guigley van Spectral Q