* Operatie Chaos richtte zijn pijlen op de American Indian Movement.

“Indian Nations are "living in the belly of the monster, and the monster is the United States."

Russel Means

 

“Indiaanse volken leven in de buik van het monster, en het monster is de Verenigde Staten van Amerika”

Russel Means

 

Door Brenda Norrell: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/01/operation-chaos-targeted-american.html

Vertaald door NAIS (with permission from Brenda Norrell): www.denaisgazet.be

Foto: Advokaat William Kustner met Russell Means- door Maddy Miller 

President Johnson creëerde in 1967 ‘Operation Chaos’.

Het doel was het bespioneren van de American Indian Movement (AIM), Black Panthers, studentenbewegingen en anti- oorlog bewegingen.

De CIA operatie verzamelde documenten van 7.200 VS burgers door hun contacten met zogenaamde dissidenten in andere landen.

Ondanks er over COINTELPRO al veel aan het licht gekomen is, blijkt er nog maar weinig geschreven te zijn over ‘Operation Cahos”

 

Operatie Chaos met de American Indian Movement als doelwit werd maar een keer vermeld in Wikileaks, en het document is online niet beschikbaar.

Echter, andere documenten op het internet onthullen het doel van Operatie Chaos, een hoogst vertrouwelijk, geheime inlichtingenproject van de CIA.

De interactie van VS activisten met mensen in andere landen werd door agenten onder de loep genomen, daar zij ervan overtuigd waren dat de onrust in de US zijn oorsprong in het buitenland had.

Uiteindelijk kwamen ze er toch achter dat er heel wat onrust kwam vanuit de Verenigde Staten zelf, waaronder ook de beweging tegen de oorlog in Vietnam.

 

De agenten werkten gescheiden van andere CIA agenten en de eerste doelen waren de Vredesbewegingen en Afrikaans Amerikaanse bewegingen.

Dan kwam het American Indian Movement en de bezetters van Wounded Knee.

 

Onderstaand rapport onthuld hoe de CIA haar bevoegdheden te buiten ging met de binnenlandse spionage van Operatie Chaos in de 60’s en 70’s.