* Operatie Chaos richtte zijn pijlen op de American Indian Movement.

“Indian Nations are "living in the belly of the monster, and the monster is the United States."

Russel Means

 

“Indiaanse volken leven in de buik van het monster, en het monster is de Verenigde Staten van Amerika”

Russel Means

 

Door Brenda Norrell: http://bsnorrell.blogspot.be/2016/01/operation-chaos-targeted-american.html

Vertaald door NAIS (with permission from Brenda Norrell): www.denaisgazet.be

Foto: Advokaat William Kustner met Russell Means- door Maddy Miller 

President Johnson creëerde in 1967 ‘Operation Chaos’.

Het doel was het bespioneren van de American Indian Movement (AIM), Black Panthers, studentenbewegingen en anti- oorlog bewegingen.

De CIA operatie verzamelde documenten van 7.200 VS burgers door hun contacten met zogenaamde dissidenten in andere landen.

Ondanks er over COINTELPRO al veel aan het licht gekomen is, blijkt er nog maar weinig geschreven te zijn over ‘Operation Cahos”

 

Operatie Chaos met de American Indian Movement als doelwit werd maar een keer vermeld in Wikileaks, en het document is online niet beschikbaar.

Echter, andere documenten op het internet onthullen het doel van Operatie Chaos, een hoogst vertrouwelijk, geheime inlichtingenproject van de CIA.

De interactie van VS activisten met mensen in andere landen werd door agenten onder de loep genomen, daar zij ervan overtuigd waren dat de onrust in de US zijn oorsprong in het buitenland had.

Uiteindelijk kwamen ze er toch achter dat er heel wat onrust kwam vanuit de Verenigde Staten zelf, waaronder ook de beweging tegen de oorlog in Vietnam.

 

De agenten werkten gescheiden van andere CIA agenten en de eerste doelen waren de Vredesbewegingen en Afrikaans Amerikaanse bewegingen.

Dan kwam het American Indian Movement en de bezetters van Wounded Knee.

 

Onderstaand rapport onthuld hoe de CIA haar bevoegdheden te buiten ging met de binnenlandse spionage van Operatie Chaos in de 60’s en 70’s.

 

De focus op AIM voor de bezetting Wounded Knee

Amerikaanse indianen die betrokken waren bij de anti- oorlogbeweging werden het mikpunt tijdens de jaren 1960-’70.

De VS voerde binnenlandse operaties uit, zoals onthuld werd toen ze Buffy Sainte Marie probeerden te boycotten.

Zij voerden ook buitenlandse operaties uit die gericht waren op AIM en reizen naar Europa.

Tijdens een interview aan de Dine’ universiteit vertekde Buffy Sainte Marie dat President Johnson haar uit de muziekwereld wou bannen voor haar standpunt tegen de oorlog in Vietnam met haar lied: “Universal Soldier.” http://bsnorrell.tripod.com/id99.html

 

De VS cables onthullen dat het ministerie van buitenlandse zaken zijn pijlen gericht had op Russell Means.

Het ministerie gaf daartoe de opdracht toen Russell Means , Lakota, verklaarde dat een delegatie van plan was naar Oost Europa te reizen om “ de zaak tegen de mensenrechten door President Carters’ keel te rammen.” https://wikileaks.org/plusd/cables/1977STATE226024_c.html

Means dreigde ermee de genocide van Amerikaanse Indianen in Europa kenbaar te maken en steun zou zoeken tegen de nog steeds voortdurende “vreemde bezetting” in de US.

Volgens diezelfde ‘cable’ was de VS bezorgd dat de delegatie naar Europa in 1977 “Iroquois paspoorten” zou gebruiken.

 

Een document in Wikileaks toont dat na Wounded Knee, in 1974, het AIM een ‘Indian Treaty Convention’, nabij Morbridge, Zuid Dakota, aan ’t voorbereiden was.

De VS was uitermate bezorgd dat Bolivia en Mexico aanwezig zouden zijn.

“ De USG (United States governement) zal iedere officiële aanwezigheid op dit evenement, door eender welke buitenlandse overheid als ongepast beschouwen.”

De VS spioneerde en deed er alles aan om erachter te komen wie van plan was deel te nemen.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1974STATE101850_b.html

Het VS ministerie van buitenlandse zaken controleerde Russel Means.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1977STATE237305_c.html

De relatie van het AIM met Libië deed het ministerie van buitenlandse zaken ook alarm slaan.

Daarvoor, in 1973, hadden de Zes Naties van de Iroquois Confederatie de Verenigde Naties ingeschakeld op verzoek van Wouded Knee om als bemiddelaar op te treden tijdens de bezetting.

Onderstaande woorden zouden nu ook toepasselijk kunnen zijn waar de mainstream -media nog steeds een partijdige versie van het ware verhaal in Palestina brengt.