* ZAPATISTAS VERWELKOMEN KARAVAAN, FAMILIES VAN DE VERMISTE AYOTZINAPA’S 43

Bron: Censored News: www.bsnorrell.com

Vertaald door NAIS: www.denaisgazet.be

De woorden van de General Command van de EZLN, gesproken door Subcomandante Insurgente Moisés, besluiten het evenement met the karavaan van de families van de verdwenen studenten van Ayotzinapa, in de caracol van Oventik, 15 november 2014.

Moeders, vaders, en familieleden van onze vermoorde en vermiste broeders in Iguala, Guererro: studenten van de Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”” in Ayotzinapa, Geurerro.

Broeders en zusters,

Wij danken u met heel ons hart dat u uw woorden met ons wil delen.

Wij weten dat u, om dit rechtstreeks te doen zonder tussenpersonen of interpretaties van buitenaf, vele uren hebben moeten reizen en vermoeidheid, honger en uitputting hebben verdragen.

Wij weten ook dat voor u die opoffering deel uitmaakt van het plichtsgevoel dat u heeft.

Het is de plicht om de kameraden die door de slechte overheden verdwenen zijn, niet te verloochenen en niet te vergeten.

 

Het is vanwege deze plicht dat u is beginnen strijden, zelfs toen niemand aandacht schonk en onze vermiste broeders: “amateurs”, “onruststokers”,”toekomstige delinquenten die verdienen wat ze gekregen hebben”, “provocateurs,” radicalen”, en “agitators”, genoemd werden.

Zij werden zo genoemd door dezelfde mensen die nu samenstromen rond uw waardige woede omdat het nu “in” is of om er zelf beter van te worden, diezelfde mensen die voorheen probeerden de schuld voor het gebeurde op Normal Raúl Isidro Burgos te schuiven.

En nog zijn er mensen van “hogerop” die de Normal blijven beschuldigen in een poging om de aandacht af te leiden van de ware schuldige.

 

Het is vanwege deze plicht dat u begonnen bent met spreken, roepen, uitleggen, vertellen, het woord te gebruiken met moed en in waardige woede.

 

Vandaag in de hoop van lege woorden waarmee anderen zich uw waardige zaak toe-eigenen, is er al onenigheid over wie de eer kan opstrijken van het u te herkennen, te horen, te begrijpen en te omhelzen.

 

Misschien heeft nog niemand het u gezegd, maar het zijn jullie, de families en de kameraden van de dode en de verdwenen studenten, die met de kracht van uw pijn en zijn conversie in waardige en nobele woede, velen in Mexico en in de wereld wakker geschud hebben zodat ze vragen zijn gaan stellen.

Hiervoor danken wij u.

Wij danken u niet alleen voor de eer om uw woorden dicht bij ons te brengen, naar ons, die geen media-impact hebben en geen contacten in de slechte regering; wij die niet de mogelijkheden of kennis hebben om u, zij aan zij te begeleiden, in het onophoudelijke komen en gaan van de zoektocht naar uw geliefden, die nu ook geliefd zijn bij miljoenen die hen zelfs niet kennen; naar ons die geen toereikende woorden hebben om u advies, verlichting of hoop te kunnen brengen.

Maar bovenal, wij danken u voor uw heroïsche vastberadenheid, uw verstandige volharding om de vermisten steeds bij naam te noemen tegen diegene die verantwoordelijk zijn voor deze schanddaad, om recht te eisen ondanks de arrogantie van de machtigen, en het bijbrengen van rebellie en verzet ondanks de gemakzucht en het cynisme van velen.

Wij willen u danken voor de lessen die je ons gegeven hebt en nog voortdurend geven.

Het is heerlijk dat de arme en nederige families en studenten die er naar streven om onderwijzers te worden, de beste leraren zijn die dit land in de laatste jaren gezien heeft.

Broeders en zusters,

Uw woord was en is voor ons een bron van kracht!

 

Lees het volledige artikel hier in Censored News: www.bsnorrell.blogspot.