* MEER OVER STEVE MCCULLOUGH: OPLICHTER EN LEUGENAAR Deel 2

door A.Holemans

NAIS: www.denaisgazet.be

Engelstalige versie in Censored News: http://bsnorrell.blogspot.be/2015/03/new-age-fraud-in-europe-steve.html

 

Deze zogenaamde tussenpersoon van de “spirits” - spirits die hij uitvindt afhankelijk van zijn publiek, zal in april weer naar hartenlust “be- spirit” worden.

Dit keer zal hij het publiek in Ieper bespelen met de :“Vrede stad Ieper ceremonie.”

Veel volk wordt verwacht! Kassa, Kassa!

Dit wordt ons medegedeeld door een blanke vrouw die zich Ska Matho Winyan noemt.

De ‘ceremonie’ zou opgedragen worden aan Luitenant Cameron Donald Brant, wiens lichaam nooit gevonden werd maar wiens naam gebeiteld staat bij de gesneuvelden aan de Menenpoort.

Wij citeren Ska Matho Winyan (ofte Witte Berenvrouw), Steve’s pr in de lage landen :

“Om deze bijzondere man, Lieutenant Cameron Donald Brant en zijn divisie van zeventien nakomelingen van Joseph Brant (*) te eren is het de bedoeling om mensen van zijn familie te laten over komen.”

Einde citaat.

(*) Joseph Brant – Mohawk (maart 1743 – nov.1807)

 

Op zich zou dit allemaal best onschuldig kunnen zijn, maar het feit dat die blanke man zich een identiteit als ‘Indiaan’ aanmeet en zijn ceremonies een belediging zijn voor de Amerikaans Indiaanse cultuur en de traditionele Indianen, is laakbaar en verwerpelijk.

Het feit dat die man geld (donaties) vraagt voor zijn “Lakota” ceremoniën is onaanvaardbaar!

Helemaal triest wordt het wanneer we lezen dat de heer Piet Chielens, coördinator van Flanders Fields Museum zou “samenwerken” met Steve McCullough.

Wij nemen aan dat dit ter goeder trouw gebeurd is. Daarom heeft NAIS op 11 maart de heer Chielens gecontacteerd.

Daar er tot hiertoe geen reactie gekomen is hebben we besloten om de inhoud van deze mail te publiceren:

 

Beste,

Uw naam is vernoemd in connectie met Steve McCullough.

Wij willen u op de hoogte brengen dat deze man ‘persona non grata’ is bij de traditionele Lakota nations.

Deze man is naar Europa gekomen omdat in de USA de grond te heet werd onder zijn voeten.

Hij is een bekende oplichter en staat geboekt als ‘seller of native spirituality’.

U kan meer lezen over de man zijn praktijken in de NAIS Gazet  http://www.denaisgazet.be/nieuws/steve-mc-cullough-aka-iktomi-sha-oplichter-en-leugenaar

Dit artikel werd vandaag door ons verspreid, echter met weglating van uw naam en de naam van Flanders Fields.

Wij hebben een zeer groot respect voor uw werk en zouden het jammer vinden dat uw naam verbonden wordt met zulke controversiële personen.

Met achting,

Alice Holemans

NAIS- activisten nieuws: www.denaisgazet.be

 

Voor meer over New Age frauds and Plastic Shamans : http://www.newagefraud.org/smf/index.php?topic=1245.15

 

NAFPS werkt reeds jarenlang